【Cena 2015/6/18】

【Cena 2015/6/18】
2色アスパラガス、白魚、カラスミのスパゲッティーニ。
ディナーメニューより。

47440b33b37efb5b6434